Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Tk
Xuất hiện:
20 Tháng mười một 2017
Châm ngôn
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
Terror Klan Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Tk]stereoactivo Người lập Team 20 Tháng mười một 2017 21 Tháng năm 2018 - 1:53 am
[Tk]Marxias Paladin 20 Tháng mười một 2017 21 Tháng năm 2018 - 6:10 am
[Tk]___Goku___ Paladin 13 Tháng hai 2018 11 Tháng năm 2018 - 11:37 pm
[Tk]F1R_e Paladin 20 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 12:47 am
[Tk]Emperor___ Paladin 13 Tháng hai 2018 4 Tháng ba 2018 - 7:53 pm
[Tk]Protista Paladin 20 Tháng mười một 2017 21 Tháng năm 2018 - 3:24 am
[Tk]Gofinho1919 Dios supremo Gofi 20 Tháng mười một 2017 20 Tháng năm 2018 - 6:22 am
[Tk]Rich4rd Vos quien sos 23 Tháng mười hai 2017 21 Tháng hai 2018 - 4:58 am
[Tk]Elena_1 Lady Tk 28 Tháng hai 2018 Hôm nay, 12:22 am
[Tk]__Gio__ Campeon 21 Tháng mười một 2017 20 Tháng năm 2018 - 7:45 am
[Tk]MosTro_ Campeon 11 Tháng mười hai 2017 3 Tháng ba 2018 - 4:41 pm
[Tk]Tatsuya_ Campeon 20 Tháng mười một 2017 11 Tháng năm 2018 - 5:04 am
[Tk]GranCaballero Campeon 21 Tháng mười một 2017 21 Tháng năm 2018 - 5:29 pm
[Tk]TheKingLion Campeon 31 Tháng mười hai 2017 26 Tháng hai 2018 - 4:20 am
[Tk]Abdel Campeon 20 Tháng mười một 2017 20 Tháng năm 2018 - 1:51 am
[Tk]Avid Campeon 23 Tháng mười một 2017 5 Tháng một 2018 - 1:04 am
[Tk]IronMilitant Campeon 22 Tháng mười hai 2017 13 Tháng năm 2018 - 9:08 am
[Tk]Dael_CR Campeon 20 Tháng mười một 2017 21 Tháng năm 2018 - 7:31 am
[Tk]LuiGiH Campeon 4 Tháng ba 2018 Hôm nay, 4:26 am
[Tk]Bananapancakes Campeon 23 Tháng mười hai 2017 8 Tháng năm 2018 - 5:42 am
[Tk]ArthurMx Mandoble 1 Tháng hai 2018 21 Tháng ba 2018 - 2:00 pm
[Tk]lalolanda__ Mandoble 27 Tháng hai 2018 6 Tháng năm 2018 - 3:27 am
[Tk]flaapu Mandoble 8 Tháng hai 2018 22 Tháng ba 2018 - 2:30 am
[Tk]esnouu Mandoble 17 Tháng hai 2018 26 Tháng ba 2018 - 4:57 pm
[Tk]Vz_TheDogMax_Vz Mandoble 22 Tháng một 2018 20 Tháng một 2018 - 3:35 pm
[Tk]deakono17 Mandoble 5 Tháng năm 2018 28 Tháng tư 2018 - 2:52 am
[Tk]lavalkiria Mandoble 22 Tháng một 2018 Hôm qua, 6:46 pm
[Tk]_YuFFie Mandoble 21 Tháng hai 2018 12 Tháng năm 2018 - 4:12 am
[Tk]Skull_Guardian Mandoble 1 Tháng hai 2018 12 Tháng năm 2018 - 4:18 am
[Tk]Lunnna Mandoble 23 Tháng hai 2018 11 Tháng năm 2018 - 5:29 am
[Tk]Dios_maui Mandoble 5 Tháng năm 2018 17 Tháng năm 2018 - 2:54 am
[Tk]jhonJMm Mandoble 5 Tháng năm 2018 Hôm nay, 1:00 am
[Tk]NoMercyy Mandoble 27 Tháng hai 2018 Hôm qua, 5:28 pm
[Tk]mvangel94 Mandoble 5 Tháng năm 2018 2 Tháng năm 2018 - 3:10 am
[Tk]Valverde_7 Mandoble 10 Tháng ba 2018 3 Tháng năm 2018 - 4:19 am
[Tk]Papichulo__ Quien te conoce papa 22 Tháng mười một 2017 5 Tháng hai 2018 - 4:25 am
[Tk]Gokusito_R Quien te conoce papa 5 Tháng hai 2018 Hôm qua, 4:01 pm
[Tk]Gohan_R Quien te conoce papa 23 Tháng mười một 2017 13 Tháng hai 2018 - 10:10 pm